tisdag, januari 26, 2010

Portalverk? Kanske.

Staffans Skotts essä idag i Dagens Nyheter idag (jag uppdaterar när den publicerats på nätet) handlar om ett nytt, tvåboksverk om Rysslands historia: История России. ХХ век: 1894 — 1939, 1939 — 2007. (För den som läser ryska, här finns ett intressant omdöme på en lettisk sida.)

Staffans Skott resonerar om problematiken kring den politiserade historieskrivningen i Ryssland, men konstaterar att detta nya verk, med redaktörskap av Andrej Zubov, har tagit ett viktigt steg bort från den.

Somliga skulle nog i och för sig kalla verket politiskt, då det uppenbarligen ganska skoningslöst skriver om fasorna under Sovjettiden. Man kan väl då tänka sig att det väcker reaktioner hos de mer chauvinistiska delarna av den ryska befolkningen.

Skott skriver: "I många böcker mumlas det, lämnas lägre siffor. Den bok som talade mest klarspråk [om Stalintiden, min anm.] drog i senare upplagor ner på siffror och detaljer, som utslag av utvecklingen under Putin. Knappast på order. Känsligheten för vad som för stunden är gångbart är fortfarande högt utvecklad. "

Men, menar han, detta verk har förutsättningar att bli normgivande för lång tid framöver.

Man kan då innerligt hoppas att redaktörerna får verka i en något friare intellektuell omgivning än sina föregångare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen - och kul att du vill kommentera! Som princip anser jag att alla bör debattera med öppna kort - tala således om vem du är! Bloggkommentarerna granskas innan de publiceras.