fredag, december 30, 2011

Hit the road, Jack...

Det här klippet behöver ingen tolk. Helt enkelt.

1 kommentar:

Välkommen - och kul att du vill kommentera! Som princip anser jag att alla bör debattera med öppna kort - tala således om vem du är! Bloggkommentarerna granskas innan de publiceras.