lördag, december 01, 2007

Om dumavalet

Inför morgondagens ryska dumaval, har vi på Blekinge Läns Tidnings ledarredaktion skrivit en hel ledarsida om bara detta ämne.

Det var givet med tanke på ämnets tyngd.
Jag har skrivit om hur mänskliga rättigheter har fått ge vika i Ryssland under Putin. Inga-Lena Fischer om förhållandet mellan Europa och Ryssland och om valet i siffror.

Vår systertidning, min förra arbetsplats, Barometern-OT ägnar också ledarplats åt ämnet idag. Klokt!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen - och kul att du vill kommentera! Som princip anser jag att alla bör debattera med öppna kort - tala således om vem du är! Bloggkommentarerna granskas innan de publiceras.