tisdag, februari 24, 2009

27 ytterligare år i Sibirien?

Chodorkovskij ska upp i en ny rättegång. Nu även anklagad, inte bara för miljonsvindel, utan också våldtäkt. Det gäller att gardera sig. Så att domen på 27 ytterligare år i Sibirien verkligen, säkert, tar livet av den anklagade.


”När skattemyndigheterna plötsligt började granska honom 2003 skedde det sedan han allt oftare talat om behovet av ekonomiskt stöd till den politiska oppositionen och till och med antytt att han själv funderade på att ställa upp i kommande presidentval.

En ny fällande dom kan komma att utöka hans fängelsetid med ytterligare 27 år – i praktiken en livstidsdom, med tanke på förhållandena i hans fängelse i Tjita, strax öster om Bajkalsjön.

Den nya bedrägerirättegången inleds i en domstol i Moskva nästa vecka. Samtidigt fortsätter en annan domstol i staden redan på onsdagen sin behandling av det andra mål som just nu berör Chodorkovskij.

I det fallet hävdar förre medfången Aleksandr Kutjma att Chodorkovskij förgripit sig sexuellt på honom, i samband med att de placerats i samma isoleringscell för tre år sedan.”(TT)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen - och kul att du vill kommentera! Som princip anser jag att alla bör debattera med öppna kort - tala således om vem du är! Bloggkommentarerna granskas innan de publiceras.