fredag, maj 23, 2008

Vad är demokrati, då?

En anonym skribent gör ett inlägg på mitt svar till Claes, se inlägget nedan. Här är ett uttrag (full version kan läsas under kommentarer till Claes):


”Men din analys av Putin gäller i så fall alla politiker/alla med makt i hela världen.
(...) Vad är det som ger Reinfeldt och Bush större legitimitet än Putin? Vad är det som gör att Putin anses vara så farlig trots att han medverkat till otroligt positiv utveckling i Ryssland. Han har dessutom nästan alla ryssar bakom sig. Ja, inte den "demoktaiska oppositionen" förstås. I Ryssland vet dock alla att det som i väst kallas för "demokratisk opposition" handlar om galna s.k nationalblosheviker.

Göran Hägglund lovar sänkt bensinskatt sedan, efter valet, går han ut på DN-debatt och förklarar varför regeringen måste höja bensinskatten. Demokratiska spelregler? Hur fri är vår media? (...) Rysk kultur är annorluna och sätter andra gränser. I sann demokratisk anda har Putin verkat för det som det ryska folket vill ha, därför är han populär. (...)”


Svar: Här berör vi flera frågor som är intressanta. Dels: vad är demokrati? En fråga som kan diskuteras i all oändlighet. Vänsterpartiet i Sverige anser ju bland annat att alla företag ska "demokratiseras" det vill säga att politiken ska få mer inflytande. Det anser inte borgerligheten vara demokrati. Finns det något land i världen, som i alla avseenden, alltid och under alla årstider, är helt genomdemokratiskt? Nej, snarare pratar vi ju om glidande skalor.

För det andra, frågan om Putins legitimitet. Det finns ju faktiskt sätt att mäta detta på. Nämligen hur en valprocess går till. Det finn internationella konventioner om hur ett val ska gå till för att vara demokratiskt, med vissa inslag som fri press, hemlig röstning, etcetera.

Många internationella organisationer däribland OSSE är överens om att Ryssland under senare år glidit längre bort från ett demokratiskt förhållningssätt. Det är klart att man kan vara kritisk mot dessa bedömningar, men då finns det risk att man sällar sig till ett isolationistiskt sätt att se på demokrati, det vill säga att alla länder kan definiera sin egen form av demokrati.

Så är det ju i dag till viss del, men bara inom vissa ramar. Där uppfyller Sverige många officiella och faktiskta demokratikrav, medan Ryssland inte gör det.

1 kommentar:

 1. Hej och tack för ett intressant svar.

  Själv tror jag, och vill, att demokrati ska utformas utifrån olika kulturella särdrag nationella variationer. Demokratin får inte bli en överideologi som utplånar alla nationella särdrag i världen. Jag tror nämligen att formerna för politiken påverkar innehållet - och innehållet påverkar kulturen och "nationens själ".

  Jag tycker man ska vara försiktig när man bedömer om ett land är demokratiskt eller ej. Vårt demokratibegrepp är format utifrån en västerländsk kulturell kontext och stämmer inte alltid in på kulturer som inte annamat västerländska värderingar.

  Det är t ex intressant att västvärldens medier stödjer munkar i Tebet och Burma, i deras kamp mot sina resp regimer. Men om munkarna får makten - kommer man då att stödja buddhistiska "teokrati"? Knappast. Man krävde demokrati på Gaza med accepterade inte när Hamas vann valet. Man invarderar Irak för att få bort diktatorn men att ersätta honom med nåt annat var inte lika lätt.

  Kanske ska vi i väst inte tro att vi vet bättre än andra...

  SvaraRadera

Välkommen - och kul att du vill kommentera! Som princip anser jag att alla bör debattera med öppna kort - tala således om vem du är! Bloggkommentarerna granskas innan de publiceras.