torsdag, mars 06, 2008

Mera siffror om Medvedev

Levada-institutet fortsätter att undersöka ryssarnas inställning till Dimitrij Medvedev. Den 22-25 februari ställde man följande två frågor till 1600 ryssar. Detta publicerades i går på institutets hemsida, här översatt av mig:

Håller ni med om påståendet, att oavsett om Medvedev valts till president, så kommer makten över landet fortfarande ligga hos Putins och hans krets?


Definitivt ja/närmast ja: 60 procent
Närmast nej/definitivt nej: 22 procent
Svårt att säga: 17 procent

Hur länge tror ni att Medvedev kommer att stanna på posten som president?
(Samma svar för Putin efter valet år 2000 anges inom parentens.)

Inte en hel mandatperiod: (6) 9 procent
En mandatperiod :(50) 44 procent
Två mandatperioder: (13) 16 procent
Mer än två mandatperioder: (6) 2 procent
Svårt att säga: (25) 29 procent

Det finns ytterligare en mer omfattande undersökning om attityder till Medvedevs politik, publicerad den 4/3, som jag hoppas kunna återkomma till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen - och kul att du vill kommentera! Som princip anser jag att alla bör debattera med öppna kort - tala således om vem du är! Bloggkommentarerna granskas innan de publiceras.