måndag, mars 03, 2008

Ryssarna om Medvedev - i siffror

Om man går till det ansedda Levada-institutets hemsida kan man får sig en hel del intressanta siffror till livs. Här inunder följer några av mig översatta frågor med statistiksvar om Medvedev. Undersökningen publicerades 27/2, undersökningen skedde 8-11 februari. 1600 ryssar tillfrågades.

Anser ni att Dimitrij Medvedev det är den bästa kandidaten till Rysslands president ur Vladimir Putins krets, eller skulle ni velat se en annan person i ur denna krets?

Medvedev är den bäste kandidaten - 47 procent
Jag hade velat se en annan person ur Vladimir Putins krets - 18 procent
Svårt att säga - 35 procent

Vad tror ni - efter valet av Medvedev till president, i vems händer kommer den reella makten egentligen att ligga?

I Putins händer - 29 procent (december 07) 23 procent (februari 08)
I Medvedevs händer - 16 procent (dec 07) 20 procent (feb 08)
I lika hög grad i bådas händer - 39 procent (dec 07) 41 procent (februari 08)
Svårt att säga - 16 procent (båda frågetillfällena)

Tror ni att Medvedev kommer att fullfölja Putins politik, eller föra sin egen?


Helt och hållet följa Putins politik
- 40 procent (dec 07) 28 procent (februrari 08)
Kommer till övervägande del följa Putins politik - 41 procent (dec 07) 48 procent (feb 08)
Han kommer så småningom ändra den politiska kursen - 8 procent (dec07) 11 procent (feb 08)
Svårt att säga - 9 procent (dec 07) 11 (feb 08)

Vilken roll har Medvedevs delaktighet i de sociala reformerna spelat i ditt beslu att rösta på Medvedev? (Frågan ställd bara till de som uppgivit att de ska rösta på Medvedev.)

Stor roll - 47 procent
Medelstor roll - 34 procent
Har inte spelat någon roll alls - 8 procent
Svårt att säga - 11 procent

Detta är fyra av de frågor som finns på levada.ru. Man kan notera i första frågan, att varianten att någon helt annan skulle kommma till makten, inte finns.

Läs gärna Newsweeks porträtt av Medvedev och Putin - en artikel som påminner om inledningen till Snobbar som Jobbar. (Om någon nu minns den gamla tv-serien.) Dock är den mycket läsvärd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen - och kul att du vill kommentera! Som princip anser jag att alla bör debattera med öppna kort - tala således om vem du är! Bloggkommentarerna granskas innan de publiceras.