onsdag, februari 28, 2007

Torekull bland molnen

Debatten om Carl Bildt, hans affärer och nu senast hans bloggande, börjar anta löjets proportioner. Bertil Torekull gör bort sig på DN-debatt. Jag antar att debattredaktören med gläjde lade hans alster för publicering, ty detta är den typ av artiklar som läses lätt.

Faktum är att de också är lätta att avfärda. Skulle den i grundlagen fastslagna yttrandefriheten gälla alla utom våra politiker, eller alla utom Carl Bildt? Journalisterna som granskar har ju fortfarande sina arenor. Bildts bloggande är inget som inskränker det arbetet.

Bloggandet som sådant har hyllats som en demokratiförstärkare där strukturerna blir plattare. Att då påstå, att det blir mer odemokratiskt när Bildt skriver på sin blogg än när XYZ bedriver bloggande, det förefaller mindre väl genomtänkt.

I en demokrati, liksom på internet, har alla rätt att uttala sig. Vad hade Torekull tänkt sig? Ett bloggembargo för alla ministrar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen - och kul att du vill kommentera! Som princip anser jag att alla bör debattera med öppna kort - tala således om vem du är! Bloggkommentarerna granskas innan de publiceras.