torsdag, mars 01, 2007

Fart på regeringen

Mycket kan man säga om den borgerliga regeringen, men inte att den vilar på lagrarna. Nu ska man presentera ett förslag om avdrag för hushållsnära tjänster, vilket planeras träda i kraft till första juli.

Till detta skall läggas skolreformer (ge lärare tydligare befogenheter och ändra antagningskrav), sjukvårdsreformer (bort med stopplagen för utförsäljning av sjukhus) och en rad andra viktiga åtgärder. Och detta har skett bara sedan valet för några månader sedan.

Borgerligheten har bråttom. Måhända för att den vet, att tiden mycket väl kan vara utmätt. Riskerna att valet 2010 förloras är överhängande. Så säger i alla fall den historiska erfarenheten. Men det var å andra sidan innan Allians för Sverige sjösattes.

Men jag efterlyser fortfarande Fredrik Reinfeldt. Han måste synas mer, både själv och tillsammans med sina allianspartners.

Här finns presskonferensen med Anders Borg och Maud Olofsson om de hushållsnära tjänsterna:

http://www.regeringen.se/sb/d/3209/a/77708

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen - och kul att du vill kommentera! Som princip anser jag att alla bör debattera med öppna kort - tala således om vem du är! Bloggkommentarerna granskas innan de publiceras.