lördag, januari 05, 2008

Motsägande trender i Sverige

Rödeby-tragedin rör upp många känslor, inte bara här i Rödeby och Karlskrona, utan även i övriga landet.

Jag vill avhålla mig från att kommentera detta särskilda fall, eftersom saken nu är överlämnad i domstolens händer, och det är dess uppgift att avgöra vem som har gjort sig skyldig till vad.

Däremot tycker jag att detta fenomen är mycket intressant: vi har en socialdemokratiskt parti vars politik under många årtionden färgat detta lands rättspolitik. I denna partipolitik har lindriga straff och större förståelse för brottsligar omhuldats. Men när man läser somliga bloggkommentarer, eller kommentarer som kommer in till tidningens artiklar, så verkar den politiken näpppeligen ha trängt ned till svenska folket.

Snarare kan man prata om öga för öga, tand för tand. Samtidigt ropas det på att USA:s rättspolitik är omänsklig etcetera. Två motsägande trender i vårt samhälle, intressanta att observera.

Läs mer kommentarer på dessa bloggar:
Byxorna nere
Svensson
Läs även denna artikel i Svenska Dagbladet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen - och kul att du vill kommentera! Som princip anser jag att alla bör debattera med öppna kort - tala således om vem du är! Bloggkommentarerna granskas innan de publiceras.