söndag, januari 13, 2008

Sabuni talar om mänskliga rättigheter


Nyamko Sabuni, jämställdhets- och integrationsminister, inledde Folk och försvar med att tala om vikten av att sprida kunskaper om mänskliga rättigheter. Hon oroar sig över det ökande ungdomsvåldet och att speciellt unga människor håller på att tappa sin demokratiska värdegrund i Sverige. Regeringen kommer att inleda ett arbete för gemensamma värdegrunder under våren, berättade Sabuni. Här på presskonferens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen - och kul att du vill kommentera! Som princip anser jag att alla bör debattera med öppna kort - tala således om vem du är! Bloggkommentarerna granskas innan de publiceras.