fredag, mars 30, 2007

Talmannen i ryska duman har sagt sitt

På utomordentliga BBC:s hemsida, kan man nu läsa att talmannen i den ryska duman, Mironov, har föreslagit att den ryske presidenten (Putin, alltså) ska få sin mandatperiod förlängd till fem eller möjligen sju år.

Han vänder sig också mot begränsningen att presidenten bara får sitta två mandatperioder.

Putin själv har hela tidens sagt att han inte kommer att kandidera för en tredje period. Samtidigt förväntar sig landet nu att han ska peka ut sin favoritkandidat, men det har inte hänt än. Så politruckerna i duman är nog lite vilsna kring vilken "häst" de ska satsa på. Det är nämligen viktigt i rysk politik, att man satsar på "rätt" häst. Man vill inte avslöjas som avfälling.

Personligen har jag väntat på något liknande. Jag hoppas dock fåfängt att Putin ser förslaget som så orimligt som det är. Ruckas det på konstitutionen, har vi nämligen ett exakt parallellfall till Vitryssland i Ryssland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen - och kul att du vill kommentera! Som princip anser jag att alla bör debattera med öppna kort - tala således om vem du är! Bloggkommentarerna granskas innan de publiceras.