lördag, juni 13, 2009

Annat On the Idea of America

Nu har vi avhandlat historia, nutid - och idag handlar det om USA:s framtid. Göran Rosenberg föreläser om hur Obama-administrationen innebär ett brott mot tidigare föreställningar om den amerikanska exceptionalismen, alltså om hur speciellt USA är ur alla hänseenden. Att Obama betonar att USA är ett land bland andra.

I europeiskt hänseende är det förstås inte särskilt märkligt. Men i USA har hela idén gått ut på att hålla den amerikanska drömmen levande. Hela USA:s identitet har formats kring föreställningen att man är helt annorlunda från alla andra länder. Hur tacklar man en kris med denna bakgrund? Kan amerikanerna acceptera att bli som ett land bland andra: "A nation among nations."

Jag har skrivit lite i BLT om detta seminarium. Tordagens krönika om styrkan i den amerikanska idén, och lördagens krönika, om popkulturen.

Dick Erixon är har också skrivit ett intressant blogginlägg om gårdagens ekonomiska debatt, där det framkom att klimatförhandlingarna i Köpenhamn kommer att haverera. Kan någon varna Fredrik Reinfeldt tack?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen - och kul att du vill kommentera! Som princip anser jag att alla bör debattera med öppna kort - tala således om vem du är! Bloggkommentarerna granskas innan de publiceras.