torsdag, juni 11, 2009

Nu har det börjat!

Som vanligt tar det lite längre tid att transportera sig genom det vackra sommarsverige än det var tänkt, så det blev lite snärjigt på slutet.

Men nu har Engelsbergseminariet kommit igång. Alla har samlat sig i herrgården, och Pauline Maier talar om Fouding myths of America in the18th century: bland annat den felaktiga bilden av att det var Bill of Rights och Declaration of Independence som på något vis definierade och formade USA - det gjorde alla människor som sedan 1700-talet slöt sig till det amerikanska samhället, och deras strävan att ständigt tolka dessa dokument.

Daniel Walker Howe< pekar på hur teknik och utveckling i USA sällan eller aldrig har setts i motsats till de kristna värdena. Speciellt under 1800-talet tenderade amerikanen att se USA som Guds land, ett komplement till övriga västvärlden.

Telegrafen, till exempel, sågs som ett sätt att sprida kristendomen över världen. Han pekar på hur den tryckta pressen utvecklades genom nya uppfinningar i pressvärlden, och hur tidningarna spreds med uppfinningarna ångbåten och tåget. I USA fanns det tillslut fler tidningar än någon annanstans i hela världen. Och det skapade en fertil mylla för ett levande politiskt liv...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen - och kul att du vill kommentera! Som princip anser jag att alla bör debattera med öppna kort - tala således om vem du är! Bloggkommentarerna granskas innan de publiceras.