torsdag, januari 11, 2007

HRF tar saken personligt

HRF, Hotell och Restaurangfacket, har sedan konflikten med Wild'n'Fresh i Göteborg drog i gång, drivit sin kampanj hårt via sitt webbutskick som dimper ned med jämna mellanrum i min brevlåda. Den senaste vinklingen, av många, mot Wild'n'Fresh är att restaurangens ägare far med osanning om sina anställdas villkor.

Det är uppenbart att de stenrika LO-facken tar denna strid högst personligt, och också är ute efter att skada salladsbarens ägare personligen. När sakargument tryter går man på den enskilda personen. Verkligen modigt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen - och kul att du vill kommentera! Som princip anser jag att alla bör debattera med öppna kort - tala således om vem du är! Bloggkommentarerna granskas innan de publiceras.