söndag, januari 21, 2007

Två frågor till Fjelkner!

Lärarförbundets ordförande Metta Fjelkner har fått det här med ordningsbetyg alldeles om bakfoten. I Svenska Dagbladet tycker hon att det fostrar ögontjänare.

Jag har bara ett par funderingar kring detta:
1. Hur tycker hon att nuvarande system fungerar? Inte alls, möjligen?
2. Är det skolan som i så fall fostrar till ögontjänare, eller kan hemmet ha en påverkan - åtminstone lite - på hur barnen uppfattar ett ordninsbetyg?

Hon tar upp de dolda problemen (mobbing etc.) i skolan och hur de ska bemötas. Inte genom ordningsbetyg, tycker hon.

Självfallet måste man se ordningsbetyg som en av många metoder. Men jag föreslår att lärarförbundet, vilket överlag emottagit den borgerliga regeringens skolreformer i positiva ordalag, då istället föreslår ett annat system som de tror kan fungera.

Idag gör det ju inte det.

1 kommentar:

  1. Helt riktigt. Ordningsbetyg, om de används på rätt sätt, kan vara en del i åtgärderna som behövs för att det ska bli en vettig arbetsmiljö i skolorna. Det får däremot inte bli ett verktyg för att till exempel trycka ner elever som vill framföra sina åsikter även om de står i strid med lärarens.

    SvaraRadera

Välkommen - och kul att du vill kommentera! Som princip anser jag att alla bör debattera med öppna kort - tala således om vem du är! Bloggkommentarerna granskas innan de publiceras.